Bizim əsas nailiyyətlərimiz

Xidmətlər
  • TechnoSonus şirkəti ixtisaslaşdırılmış material seşimində konsultasiya göstərərək, obyektlərin layihələndirilməsində köməklik göstərərək, malların təchizatını, sistemin montajını «açar təslim» şəklində yerinə yetirərək, bütün növ inşaat və memari akustik problemlərin həll etmək məsələsini üzərinə götürür.
  • Şirkət, səs izolyasiya sistemlərinin quraşdırılmasnı yüksək peşəkarlıqla həyata keçirə bilən montaj qrupuna malikdir. Bu qrupa daxil olanlar, şirkətin inkişaf etdirdiyi, səs izolyasiya və istənilən çətinlikdə daxili məkan inşaatında biliklərini artırmaqda olan daimi əməkdaşlarıdır.
Ardını oxu
Elmi fəaliyyət

Şirkət aktiv şəkildə elm sahəsində də inkişaf etməkdədir. TechnoSonus mütəxəssisləri müxtəlif konferensiya və maarifləndirici tədbirlərdə iştirak edir, elmi araşdırmalar aparmağa davam edirlər. Şirkətə səs izolyasiya materiallarının modelləşdirilməsinə lazımlı material, səs izolyasiya konstruksiyaları barədə ixtiraları 16 patenti aiddir.

Ardını oxu
TechnoSonus malları
  • TechnoSonus şirkəti uzun illərdir milyonlarca müştərinin rəğbətini qazanmış etibarlı, keyfiyyətli və yüksək effektli materiallar istehsal edir. Bu məhsullar Thermo Sound Insulation TSI, TechnoSonus membranes, Sonoplat, Sonokrep və sairə ticarət markası altında tanınır.
  • Şirkət hər il yeni məhsul axtarışını, təcrübədən keçirilməsini və istehsalını həyata keçirib, innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə ən müasir standartlara cavab verən məhsulu istehlakçılara təqdim edir. Bu sıraya gündən günə populyarlıq qazanan Akustikine və Belner dekorativ-akustik panelini nümunə göstərmək olar.
Ardını oxu

Hazır sistemlər

Döşəmə
Tavan
Divarlar
Arakəsmələr
1-ci Standart – döşəmənin səs izolyasiyası (üzən döşəmə)
1-ci Standart – döşəmənin səs izolyasiyası (üzən döşəmə)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
60dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
10dB
Sistem qalınlığı:
57/72mm
2-ci Standart – döşəmənin səs izolyasiyası (üzən döşəmə)
2-ci Standart – döşəmənin səs izolyasiyası (üzən döşəmə)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
59dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
8dB
Sistem qalınlığı:
44/59mm
3-ci Standart – döşəmənin səs izolyasiyası (üzən döşəmə)
3-ci Standart – döşəmənin səs izolyasiyası (üzən döşəmə)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
59dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
8dB
Sistem qalınlığı:
44/59mm
Profi Premium – döşəmənin səs izolyasiya sistemi (üzən döşəmə)
Profi Premium – döşəmənin səs izolyasiya sistemi (üzən döşəmə)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
67dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
11/13dB
Sistem qalınlığı:
78/98mm
Reinforced Premium – döşəmənin səs izolyasiya sistemi (üzən döşəmə)
Reinforced Premium – döşəmənin səs izolyasiya sistemi (üzən döşəmə)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
67dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
11/13dB
Sistem qalınlığı:
78/98mm
Premium döşəmə səs izolyasiya sistemi (üzən döşəmə)
Premium döşəmə səs izolyasiya sistemi (üzən döşəmə)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
69dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
18dB
Sistem qalınlığı:
88/113mm
Standart M – təmiz döşəmə altı üçün səs izolyasiya sistemi
Standart M – təmiz döşəmə altı üçün səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
58dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
7dB
Sistem qalınlığı:
7.7mm
Tavanın səs izolyasiyası üçün baza karkas sistemi
Tavanın səs izolyasiyası üçün baza karkas sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
66dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
15dB
Sistem qalınlığı:
90mm
Standart П tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Standart П tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
69dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
18dB
Sistem qalınlığı:
90mm
Standart M tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Standart M tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
71dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
20dB
Sistem qalınlığı:
90.9mm
Standart M1 tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Standart M1 tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
73dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
22dB
Sistem qalınlığı:
90.5mm
Premium П tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Premium П tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
72dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
21dB
Sistem qalınlığı:
92.5mm
Premium M tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Premium M tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
75dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
23dB
Sistem qalınlığı:
98.5mm
Premium M1 tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Premium M1 tipli tavanın karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
75dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
24dB
Sistem qalınlığı:
98.5mm
Dartma tavan altında səs izolyasiyasının Baza sistemi
Dartma tavan altında səs izolyasiyasının Baza sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
55dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
4dB
Sistem qalınlığı:
44mm
Standart M tipli dartma tavan altı səs izolyasiya sistemi
Standart M tipli dartma tavan altı səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
57dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
6dB
Sistem qalınlığı:
24mm
Slim A tipli Dartma tavan altı səs izolyasiya sistemi
Slim A tipli Dartma tavan altı səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
61/63dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
10/12dB
Sistem qalınlığı:
52.5/82.5mm
Divarların səs izolyasiyası üçün baza karkas sistemi
Divarların səs izolyasiyası üçün baza karkas sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
58/62dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
13/12dB
Sistem qalınlığı:
69mm
Standart П tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Standart П tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
62/65dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
17/15dB
Sistem qalınlığı:
68.5mm
Standart M tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Standart M tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
64/67dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
19/17dB
Sistem qalınlığı:
72.7mm
Standart M1 tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Standart M1 tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
65/68dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
20/18dB
Sistem qalınlığı:
73.5mm
Premium П tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Premium П tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
66/70dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
21/20dB
Sistem qalınlığı:
69.5mm
Premium M tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Premium M tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
69/72dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
23/22dB
Sistem qalınlığı:
73.7mm
Premium M1 tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Premium M1 tipli divarların karkas səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
69/73dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
24/23dB
Sistem qalınlığı:
83.5mm
Slim П divarların karkazsız səs izolyasiya sistemi
Slim П divarların karkazsız səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
54/58dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
9/8dB
Sistem qalınlığı:
34.5mm
Slim Premium divarların karkazsız səs izolyasiya sistemi
Slim Premium divarların karkazsız səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
57/61dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
12/11dB
Sistem qalınlığı:
38.2mm
Slim A divarların karkazsız səs izolyasiya sistemi
Slim A divarların karkazsız səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
61/63dB
Səs izolyasiyasının artırılması, ΔRw:
13/15dB
Sistem qalınlığı:
52.5/82.5mm
Baza 1 tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi
Baza 1 tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
52dB
Sistem qalınlığı:
104mm
Standart П tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi
Standart П tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
56dB
Sistem qalınlığı:
103mm
Standart M tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi
Standart M tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
58dB
Sistem qalınlığı:
113mm
Standart M1 tipli arakısmə səs izolyasiya sistemi
Standart M1 tipli arakısmə səs izolyasiya sistemi
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
60dB
Sistem qalınlığı:
114mm
Baza 2 tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi. (İkiqat karkasla)
Baza 2 tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi. (İkiqat karkasla)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
61dB
Sistem qalınlığı:
169mm
Premium П tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi (İkiqat karkas)
Premium П tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi (İkiqat karkas)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
63dB
Sistem qalınlığı:
168mm
Premium M tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi (İkiqat karkas)
Premium M tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi (İkiqat karkas)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
64dB
Sistem qalınlığı:
177mm
Premium M1 tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi (İkiqat karkas)
Premium M1 tipli arakəsmə səs izolyasiya sistemi (İkiqat karkas)
Hava səs-küyünün qarşısının alınması, Rw:
66dB
Sistem qalınlığı:
179mm

Acoustic Design

The correct acoustic treatment allows for creating a favorable acoustic environment in residential and public premises.

acoustic
  • The task of acoustic design for residential and public spaces is to provide acoustic comfort depending on the purpose of the premises with strict adherence to government regulations.
  • The task of acoustic design for event halls is to provide the highest quality of music and speech content.
READ MORE

Sizin üçün maraqlı ola bilər

Youtube
News
jul
2021
Qiymət və effektivliyin optimal olduğu ən populyar sistemdir.
jul
2021
Mərtəbə arası keçən səsdən qorunmanın yüksək səviyyəli peşəkar sistemi.
jul
2021
Üçüncü səviyyəli səs izolyasiya sistemidir. Daha effektiv sistemdir.

Məkan:

Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Rusiya - Baş ofis
Rusiya - Baş ofis
Almaniya
Almaniya
Belorusiya
Belorusiya
Çexiya Respublikası
Çexiya Respublikası
Estoniya
Estoniya
Gürcüstan
Gürcüstan
Latviya
Latviya
Litva
Litva
Moldova
Moldova
Rusiya
Rusiya
Serbiya
Serbiya
Slovakiya
Slovakiya
Qazaxstan
Qazaxstan
Qırğızıstan
Qırğızıstan
Azərbaycan - Bakı
53 Zahid Xəlilov küç, Almaz Park (2-ci mərtəbə)
Azərbaycan - Bakı, AZ1052
27B Əhməd Rəcəbli küç, Aspen Plaza
Rusiya - Vladimir
Almaniya - Ronneburg
Türingiya, Weidaer küç., 12
Belorusiya - Minsk
Çexiya Respublikası - 272 01 Kladno
Estoniya - Peetri, 75312 Harju maakond
Gürcüstan - Tiflis
Gürcüstan - 0119, Tiflis
Gürcüstan - 0119, Tiflis
Gürcüstan - 6000, Batumi
General Aslan Abaşidze 2-ci zolaq, 2
Gürcüstan - 6000, Batumi
Gürcüstan - 4600, Kutaisi
Gürcüstan - Batumi
Puşkin küç., 116
Latvia - Salaspils
Zaru 4, Dzidriņas, Stopiņu novads
Litva - Vilnüs
Moldova - Kişinyov
Rusiya - Moskva
Xoroşevskoye şossesi, 43
Serbiya - Belqrad
Zemun Bələdiyyəsi, Ugrinovačka 227B
Slovakiya
Çexiya Respublikası, 272 01 Kladno, Comensky 3327
Qazaxstan - Almatı
Qırğızıstan - Bişkek